Polish

 

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (netto)

Reklamacje i Zwroty

Zwroty:

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku. DZ.U.00.22.271 o ochronie niektórych praw konsumenta  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki po uprzedniej informacji o takim zamiarze telefonicznie lub przez email. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi żadnych śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu

Towar należy odesłać na własny koszt na adres Anna Fusiarz, ul. Sportowa 2/22, 22-460 Szczebrzeszyn

Zwrot pieniędzy obejmuje wyłącznie cenę towaru, zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Reklamacje:

W przypadku stwierdzenia wad produktu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację o wadzie produktu Reklamowany produkt odesłać do sprzedawcy na własny koszt. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu i pisma reklamacyjnego.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci koszt przesyłki.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Sklep nie przyjmuje przesyłek nadsyłanych za pobraniem.